מינוי אפוטרופוס

ישנם מספר מצבים בהם עולה הצורך במינוי אפוטרופוס, קטינים / קשישים / מקרי חולי, המשותף לכולם הוא שהם אינם מסוגלים לקבל החלטות ולדאוג לענייניהם הפרטיים ו/או הרפואיים ולכן עולה צורך במינוי אפוטרופוס להם.

קיימים שני סוגי מינויים:

 אפוטרופוס לגוף – הממונה כאפוטרופוס לגוף יוכל לקבל החלטות הקשורות אך ורק לגופו של האדם אשר מונה לו אפוטרופוס.

אפוטרופוס לגוף ולרכוש – הממונה לאפוטרופוס יוכל לקבל החלטות הנוגעות לגופו,לרכושו ולענייניו הפרטיים של האדם אשר מונה לו אפוטרופוס. 

ראוי לציין כי במקרה של אפוטרופוס לרכוש, קיימת חובת דיווח על נכסי האדם אשר מונה לו אפוטרופוס לאפוטרופוס הכללי.

בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש לרוב בליווי חוות דעת מומחה ובהסכמת בני המשפחה ככל וישנם, על הבקשה להיות מנומקת היטב על מנת לשכנע את בית המשפט כי אכן קיים צורך והבקשה מוצדקת.

ישנם מצבים בהם קיימת התנגדות למינוי אפוטרופוס ויש להוכיח לבית המשפט מדוע בקשת המבקש דינה להתקבל.

משרד עורכי דין אבי רובינוב, בעל ניסיון רב בבקשות למינוי אפוטרופוס, ויביא את ניסיונו וכישוריו המשפטיים לידי ביטוי בנושא. 

ייפוי כוח מתמשך

בשונה מבקשה למינוי אפוטרופוס, בה לאדם אשר מבוקש למנות לו אפוטרופוס לא קיימת שליטה על זהות הממונה אשר למעשה יקבל החלטות הנוגעות לגופו ו/או לרכושו, בייפוי כוח מתמשך קיימת שליטה מלאה ולמעשה "הכוח" בידיים של הממנה.

אז מה זה ייפוי כוח מתמשך ולמה התחלנו לשמוע עליו רק בתקופה האחרונה?

בשנת 2018 נכנס לתוקף התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תיקון בו המחוקק העניק כלי לאזרח המעוניין לתכנן את חייו לכל מקרה בו יהיה צורך במינוי אפוטרופוס עבורו.

המטרה הייתה לתת לכל אדם לבחור באופן עצמאי, מתוך שיקול דעת וללא כפייה ו/או השפעה בלתי הוגנת את זהות האדם אשר ימונה לו כאפוטרופוס ולמעשה יקבע ויחליט החלטות עבור הממנה בזמן שהוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות אלו. 

הנחיות מקדימות

החלק החשוב ביותר בייפוי כוח מתמשך הוא ללא ספק מסמך ההנחיות המקדימות, בו ניתן להשאיר לממונה אשר נבחר על ידכם רשימת הנחיות כיצד לפעול כמעט בכל נושא (למעט ענייני סיום חיים). חשוב לציין כי מצבים בהם אדם אינו כשיר לקבל החלטות עלולים להימשך זמן רב, ויש הרבה החלטות שיש לקבל במגוון נושאים. כך לדוגמא משאירים הנחיות לבחירת מוסד רפואי, בחירת רופאים פרטיים ככל ויש צורך בכך, בחירת מסגרת שיקומית. ניתן בהחלט להשאיר הנחיות לניהול העסק, השקעות כספים / מניות, ניהול נכסים ובחירת אנשים אשר ינהלו כל חלק בנכסי הממנה. חלק חשוב מעבודתו של עורך הדין הינה פגישות עם כל אחד מהאנשים המוזכרים כדי להסביר את תפקידם ואת חובותיהם כלפיי הממנה והאפוטרופוס הכללי. 

 

איך עובד הליך המינוי? 

לאחר שיחה מקדימה עם עורך דין המוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך, ולאחר בחירת הממונה על ידי הממנה, כאמור הבחירה יכולה להיות בכל אדם, בן משפחה, חבר ו/או איש מקצוע (למעט אדם אשר מקבל תשלום עבור תפקידו) ולקבל את הסכמתו הראשונית להתמנות באפוטרופוס (עתידי).

קיום פגישה של עורך הדין עם הממונה המיועד, בה יעמוד עורך הדין על טיב הקשר בין הממנה לממונה המיועד, יסביר לממונה המיועד את אשר הממונה מבקש ממנו, את חובתו החוקית כלפיי הממנה וכלפיי האפוטרופוס הכללי.

לאחר השלמת מסמך ההנחיות המקדימות יוחתמו הממנה והממונה המיועד על מסמך הבקשה, עליה יחתום גם עורך הדין ויאשר כי עשה את כל המוטל עליו במסגרת ההליך והבקשה תוגש ע"י עורך הדין לאפוטרופוס הכללי.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך נעשית לאחר שהממנה הוכרז "כאדם שחדל להבין בדבר", בהתאם למסמך הבקשה אם קיימת חובת יידוע, ומסירת הצהרה לאפוטרופוס הכללי בדבר מצבו של הממנה. מרגע זה ואילך הממונה מוכרז כאפוטרופוס על כל המשתמע מהדבר.

 

Open chat