הסכם מכר מקרקעין

רכישת נכס נחשבת לעסקה חשובה וגדולה, מלבד הפעולות אותן מבצע הקונה כגון איתור הנכס וניהול משא ומתן, את הפעולות החשובות כמו בדיקת הנכס, מצבו התכנוני, זכויות הבנייה, והאפשרויות לרכישתו, יש לבצע באמצעות עורך דין הבקיא בעסקאות מקרקעין.

גם כאשר הצדדים הסכימו על מחיר אך טרם נכרת חוזה ביניהם ישנה חשיבות להתנהגות הצדדים, וכל חזרה של אחד מהם מההסכמות בעל פה ייתכן ותגרור פיצוי לצד אשר נפגע מכך.

לאחר שלב המשא ומתן והסכמות הצדדים, העסקה עוברת לשלב החוזי, בו עורכי דינם של הצדדים, מנסחים הסכם מכר אשר בו יקבעו הפרטים החשובים בעסקה כגון: לוח תשלומים,תאריך מסירה, מיסים ופיצוי מוסכם במקרה של הפרת ההסכם.

מיד לאחר חתימת הסכם המכר והעברת התשלום הראשון, מבצע עורך דין הקונה "רישום הערת אזהרה" אשר מבטיח את זכויותיו החוזיות של הקונה ואומר כי כשתסתיים העסקה תירשם זכותו הקניינית של הקונה בנכס.

לייעוץ המשפטי בעת רכישת נכס יש חשיבות גדולה, הן מפני חשיבות העסקה והן מפני שהצדדים נכנסים לעולם מושגים אשר לרוב אינו מוכר להם, חוזים, התנהגות, תום לב, וכדומה.

מיסוי מקרקעין

תחום מיסוי מקרקעין עוסק בכמה חוקים אשר ראוי כי ילקחו בחשבון בבואנו לבצע עסקת מכר או רכישה, אשר יכולה להשפיע על החלטה האם באמת כדאי לבצע את העסקה?

במכירת דירה– נתייחס להיטל ההשבחה החל הנכס, למס שבח אותו נצטרך לשלם החל ממחיר מסוים.

ברכישת דירה– נתייחס למס הרכישה ונברר מה מספר הדירות הקיים לקונה.

קבלת ייעוץ ושירות משפטי מעורך דין הבקיא בתחום מיסוי מקרקעין יכולה לחסוך סכומי עתק, תוך שימוש בפטורים הקבועים בחוק, אותם יש לבחון באופן דקדקני לכל קונה/מוכר, תוך התאמת תכנון מס אישי, על מנת להגיע לחיסכון המקסימלי שהחוק מאפשר.

הסכם שכירות

הסכם שכירות הוא ללא ספק ההסכם הנפוץ ביותר, חוק השכירות והשאילה אשר נחקק בשנת 1971 הסדיר למעשה את ענייני זכויות הצדדים, השוכר מצד אחד והמשכיר מהצד השני.

הסכמי שכירות רבים הינם חד צדדיים לטובת המשכיר (בעל הנכס), מצב המעמיד שוכרים רבים במצב בו הם נדרשים/מוכרחים לעמוד בתנאים, לעתים הבלתי סבירים של המשכיר, תנאים אשר בסופו של יום עומדים לרעת המשכיר ויכולים להביא לביטול הסכם השכירות.

משכירים רבים אף מגדילים לעשות ומבקשים להחתים ערבים על הסכם השכירות, ללא כל ידע מקדים על חוק הערבות וכיצד עושים זאת בפועל, מה שמביא לכך שבמקרה של הפרת ההסכם ו/או אי תשלום והצורך במימוש בערבות, נעזרים הערבים בשירותי עורך דין הבקיא בתחום, דבר שמביא לביטול הערבות ואת המשכיר מול שוקת שבורה ללא כספי השכירות.

עריכת הסכם שכירות באמצעות עורך דין הבקיא בתחום מבטיחה את יציבות ההסכם ועמידתו בכל מבחן משפטי אותו יידרש הוא לעמוד. 

Open chat