צו ירושה

עם מותו של אדם אשר לא הותיר אחריו צוואה עובר רכושו בירושה ליורשיו החוקיים, 

הליך זה אינו אוטומטי ויש צורך בבקשה לצו ירושה אשר תוגש לרשם לענייני ירושה,

לבקשה יש לצרף תעודת פטירה ואת זהות כלל היורשים החוקיים.

יורשים אשר מעוניינים להסתלק מחלקם בירושה, יכולים למלא תצהיר הסתלקות, ולהעביר את חלקם לטובת יורש חוקי אחר.

צוואה

 עריכת צוואה הייתה ועודנה הדרך הנפוצה ביותר למילוי רצון הנפטר לאחר מותו,

עורך הצוואה מחליט בעצמו כיצד יחולק עזבונו ולמי יחולק.

ישנם מספר סוגי צוואות אשר ניתן למלא, צוואה בכתב, צוואה בפני רשות, צוואת שכיב מרע, וצוואה בפני עדים.

"אז אני יכול לערוך צוואה בעצמי ולהחתים עליה שני עדים?"

התשובה היא כן, ניתן לערוך צוואה באופן עצמאי ולהחתים עליה שני עדים והיא תהיה צוואה תקפה לכל דבר ועניין.

עם זאת, לעריכת צוואה על ידי עורך דין הבקיא בתחום ושולט בפרטים הקטנים בצוואה ישנה חשיבות עצומה הנוגעת לשאלה מה יהיו סיכויי המתנגדים לצוואה כשיבקשו לבטלה? או בלשון המשפטית "לתקוף" אותה.

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה הוא הליך בו אחד היורשים (או יותר) המוזכרים בצוואה ו/או שאינם מוזכרים בצוואה, טוען /טוענים למעשה כי הצוואה כולה או חלקה אינם חוקית ויש לבטלה. 

בחוק הירושה קיימות מספר עילות לביטול צוואה: השפעה בלתי הוגנת, נטילת חלק בעריכת הצוואה, המצווה היה במצב קוגנטיבי בו לא הבין את משמעות עריכת הצוואה, צוואה מחמת טעות, צוואה לטובת עדים, צוואה בלתי מוסרית, צוואה סתומה ועוד.

יש לציין כי הזמן אשר ניתן לביטול צוואה הינו 14 יום מיום פרסומה, לכן ישנה חשיבות גדולה להגשת ההתנגדות בפרק הזמן הקצוב.

בבואנו לבחון האם יש להגיש התנגדות לצוואה, נביט על מכלול הנסיבות ונבחן לעומק את טענות המתנגד לצוואה. חשוב לדעת כי גם בהיעדר מסמכים רפואיים אשר יצביעו על אי חוקיותה של הצוואה, ניתן במסגרת ההליך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט ולהשיג את אותם מסמכים הנדרשים להוכחת ההתנגדות.

התנגדות לצוואה הינה הליך משפטי מורכב, רגיש ודורש מומחיות משפטית לצד אסטרטגיה חכמה וטקטיקה יעילה, מקצועיותו של עורך הדין בתחום הינה בעלת חשיבות עליונה.

Open chat